• banner truck show
  • banner murakros

O nas

Društvo ETNO

(društvo za edukacijo, turizem, nove medije in organizacijo)

Smo društvo ETNO,
društvo za edukacijo, turizem, nove medije in organizacijo s sedežem v Črenšovcih.

Nameni in cilji društva so vzpodbujati športno in turistično dejavnost in s tem ozaveščati lokalno in tudi širše regionalno prebivalstvo o varovanju naravne in etnografske dediščine ob sami reki Muri. Želimo si, da se bodo ljudje spet vračali nazaj v naravo in jo začeli ceniti in spoštovati in ne kot se je dogajalo v preteklosti, da so šli v gozd in naravo le takrat, ko je bilo potrebno odnesti iz stanovanja kako vrečo smeti ali zarjavelega odpadnega materiala!

 

Primarni cilj društva je motivacija mladih na podeželju k čim bolj aktivnemu preživljanju prostega časa, ki ga imajo na razpolago med vikendi in počitnicami! Zato smo tudi v statutu društva natančno pozicionirali programsko shemo delovanja samega društva.

 

NAMENI IN CILJI DRUŠTVA

Namen društva je delovanje na naslednjih področjih:

 

>>>

 

Predsednik društva ETNO:
Robert Špilak

1. Mladina; s cilji:

  • promovirati pomen formalnega in neformalnega izobraževanja, opozarjati pristojne organe na probleme šolajoče se mladine, ter na socio-patološke pojave,
  • ustvarjati pogoje za kreativno preživljanje prostega časa, športne aktivnosti...,
  • spodbujati humanitarno dejavnost,
  • skrbeti za boljšo informiranost o dogajanju na mladinski sceni tako člane kluba kot širšo javnosti,
  • spodbujati druženje in sodelovanje članov,
  • izvajati dejavnosti s področja socialne politike in socialnega varstva mladih in otrok.